वाळूमाफियांची हुशारी…पावती दोन ब्रास वाळूची अन् वाहतूक..!

परभणी: गंगाखेड तालुक्यातील दुसलगाव वाळू धक्क्यावरून दोन ब्रास वाळूची पावती घेऊन चार ब्रास वाळूची डंपरद्वारे वाहतूक करणाऱ्या चालकास उपविभागीय पोलीस

Read more